Het voorbije seizoen was choreograaf/danser Daniel Linehan Artiste Associé in deSingel. Aan het begin van die periode werd hem gevraagd naar de dingen die hij graag zou verwezenlijken, maar waar hij normaal niet aan toe kwam. Tussen de vele ideeën waar Linehan mee kwam aandraven, stond: het maken van een boek. Wij werden aangesproken om dat werk mee uit te denken en tot stand te brengen.

Het resultaat —zeven boekjes in een cassette— is hoe een choreograaf en een vormgever, elk vanuit hun eigen achtergrond, samen iets creëerden, zoals de choreograaf een dans maakt en de vormgever beeld.
Het werd geen boek over choreografie. Dat soort boek is een pakhuis van kennis, dat de lezer beschouwt als een inwisselbare afwezige, waar een eenzijdige relatie mee opgebouwd wordt. Van kaft tot kaft is de auteur aan het woord.
Dit is een boek zoals een choreografie.
Een performance voor een lege zaal kan een bepaalde betekenis hebben, maar helemaal anders dan wanneer u er bent om ernaar te kijken. Op dezelfde manier is dit boek niet af zonder dat het gelezen wordt.

Dit is een boek als een choreografie —geen film, geen website. De beweging waar het hier over gaat, speelt zich af in uw hoofd: het boek zelf ligt stil.
Soms moet u bewegen. Om teksten te lezen, te vervolledigen of te vergelijken. U zal moeten terugbladeren, omkeren, openvouwen, naast elkaar leggen. U zal het boek moeten neerzetten en ervan weglopen. U zal de bladzijden tegen uw neus moeten duwen, tot u het verse drukwerk ruikt. U zal moeten scheuren. U zal moeten onthouden.
Maar dit is geen puzzel, er is geen juiste oplossing. De zeven boeken waaruit A No Can Make Space bestaat, worden aan de lezer voorgelegd in een welbepaalde volgorde. Eens ze uit hun doos verwijderd zijn, is deze rangschikking even arbitrair als elke andere en ontstaan er nieuwe verbanden.
Dit boek is een podium, u bepaalt het plot.
Wat vast ligt is dit: de breedte van bühne (in tienden van een millimeter) is het jaar waarin Leonardo Da Vinci zijn ideale lichaamsverhoudingen optekende. Een vierkant, een cirkel. De hoogte is één achtste van dat lichaam: één hoofd. De zeven boeken boven elkaar gelegd maken een Daniel Linehan.
Op ware grootte.
Bij u op de salontafel.

 

Zeven boekjes, gesloten formaat 149 x 241 mm, cover op Old Mill bianco 190g, binnenwerk Arcoprint Milk 130g

Boek 1: Rectoverso 1 pantonekleur

Boek 2: Rectoverso 1 pantonekleur, binnenwerk horizontaal geheel doorgesneden

Boek 3: Rectoverso 1 pantonekleur, binnenwerk= twee uitvouwbare affiches

Boek 4: Rectoverso 2 pantonekleuren, met handgeschreven woord binnenin, boekblok dichtgekleefd met een ‘garantie-zegel’

Boek 5: Rectoverso 2 pantonekleuren, met handgeschreven post-it ingekleefd

Boek 6: Rectoverso 2 pantonekleuren, met twee vinyl kleurenfilters bijgeleverd

Boek 7: Rectoverso 1 pantonekleur, twee boekjes met cover in ‘z-vorm’ aan elkaar gelijmd

Extra insert met colofon en handgeschreven nummering

Doos 1 pantonekleur op reversed invercote, met ‘lenticular’ op de cover gekleefd

Geheel verpakt onder shrinkwrap met sticker op het plastic

Alle handwerk verzorgd in ons atelier, drukwerk door New Goff, uitgegeven door MER. Paper Kunsthalle, distributie door Exhibitions International.

Een idee van deSingel en Caravan Production