Van Daniels boek ‘A No Can Make Space’ werden twintig exemplaren Romeins genummerd en uitgegeven als artist edition. Voor deze oplage maakten we een poster, waar Daniel op elk vel de eerste zeven cirkels van zijn performance ‘Not about everything’ danste met houtskool aan zijn voetzolen. Deze tekening werd vervolgens gefixeerd, waarna we er een tekst over drukten. De genummerde en gesigneerde exemplaren worden verdeeld via zijn galerij in Parijs, deSingel, Caravan production en Afreux.

44 x 70 cm, houtskool en zeefdruk, Arcoprint milk 85g