Twee dagen lang begaf Scheld’apen zich onder de vermaarde handelaars van de Antwerpse Sjacherbeurs.

Ze verkochten, ruilden en gaven weg.

Wij maakten daarvoor een rectoverso affiche, waar de hoekjes afgesneden werden. Die dienden tegelijkertijd als flyer, en als vlaggetjes om de Scheld’apenhoek van de rommelmarkt af te bakenen.