Dit verhaal is niet echt sexy, wel boeiend.
De Europese Investeringsbank (EIB) is de financiële arm van de EU.
De bank geeft in hoofdzaak leningen aan projecten kaderend binnen het uitgestippeld beleid van de Unie.
Daar komen veel mooie woorden bij kijken zoals: duurzame ontwikkeling, sociale samenhang, vernieuwing, hernieuwbare energie, groei, jobs creëren, enzovoort. We lezen op hun website letterlijk in de hoofding: Finance at work for Climate Action.
Onderwijl investeren ze nog steeds hallucinante bedragen in projecten die daar mijlenver vanaf staan. Zoals de bouw van nieuwe steenkoolcentrales om elektriciteit op te wekken. En laat dat nu net de meest vervuilende van alle fossiele brandstoffen zijn.
Een dubbele houding, op zijn minst. En deze investeringen worden niet paginabreed uitgesmeerd, dus de mallemolen draait rustig verder onder een groene vlag.
Counter Balance is een organisatie die zichzelf ‘de waakhond’ van de EIB noemt. Ze willen de bank wijzen op haar verantwoordelijkheden en vooropgestelde doelen. Dit keer besloten ze dat op een grappige manier te doen, door samen met de Yes Men en met bescheiden medewerking van Afreux een kleine hoax op poten te zetten.

Op donderdag 28 februari 2013 stelde de EIB tijdens een open persconferentie in Brussel haar toekomstplannen voor.
De dag voordien ging een  persbericht de deur uit, zogezegd van de EIB zelf, dat de bank in de toekomst afziet van investeringen in vervuilende industrie.
Op de persconferentie werd de woordvoerder dus verplicht te vertellen dat de EIB  verder gaat met de sponsoring van pollutie, terwijl er op het programma stond een uiteenzetting te geven over hoe duurzaam en groen ze Europa in de toekomst zien.

Het werd helemaal dolletjes toen iemand uit de zaal (een acteur in maatpak) de spreker een trofee kwam overhandigen, die ze verdiend hadden door geen vervuilende economie meer te spekken. Trofee, man in kwestie en de logica van zijn betoog waren zo geloofwaardig dat een medewerker van de bank hem een microfoon wilde geven om zichzelf beter verstaanbaar te maken.

Voor het gebouw waar de conferentie plaats vond, stond een metershoge uitvergroting van dezelfde trofee, waar de ploeg van Counterbalance de journalisten opving om een woordje uitleg te geven.

Wij stonden in voor het boetseren, afgieten en verzilveren van de kleine trofee, en het timmeren en schilderen van de grote, modulaire versie.

The Yes Men
Uitgebreider verhaal