Primaten (Primates) of opperdieren vormen een orde van de zoogdieren, waartoe apen (waaronder de mens) en halfapen behoren. De orde van de primaten is ontstaan uit voorouders die leefden in de bomen van tropische bossen. Op een enkele uitzondering na, zijn de meeste soorten gedeeltelijke boombewoners.

 

Voor die uitzonderingen maakten we Een Nazomerprogramma voor Scheld’apen.

Met cover gedrukt op Fromonts Heidelberg.

 

Binnenwerk 20 p, rectoverso 2 Pantonekleuren op Cyclusoffset 90g

Cover 4 p, recto loodzetwerk en kathedraalgravure op Sirio color zonnegeel, 200g