Scheld’apen heeft u weer wat te melden. In zwart-wit, want wij volgen nog steeds het handvest.

En wat u daar op de eerste pagina ziet, is geen spanjool, dat is een hele armada.

 

Binnenwerk 24 p, 10 x 15 cm gesloten, 20 x 15 open, zwart op Cyclusoffset

Cover 4 p, loodzetwerk (in onder andere de gruwelijke Rondo) op Epacar 250g